Sotsiaalnõustamine

 

Sotsiaalnõustamine on suunatud isikule või Tema lähedastele, kelle iseseisev toimetulek on psühholoogiliste, sotsiaalsete või majanduslike tegurite tagajärjel häirunud. Sotsiaalteenuse oluline osa on võrgustikutöö, see tähendab seda, et sotsiaaltöötaja nõustab ja suunab inimest ja/ või inimese elus olulisi inimesi ja/ või vajalikke ametkondi, et toetada ja soodustada inimese edaspidist toimetulekut.

Otsese nõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja inimesel mõista oma olukorda ja leida vajalikke ressursse otsuste tegemisel. 

Ta teavitab inimest Tema õigustest ja ühiskonna võimalustest ning vajadusel jõustab, motiveerib ja julgustab inimest ja Tema lähedasi, samuti koordineerib vajadusel inimese jaoks erinevaid vajalikke teenuseid, toetusi ja abi.

Sotsiaalnõustamise käigus nõustatakse isikut elukoha leidmisel, dokumentide vormistamisel, erinevate ametkondadega suhtlemisel, töö ja õppimisvõimaluste ning vabaaja tegevuste leidmisel.

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine.

Nõustamisele registreerimiseks tuleb saata meil aadressil info@mtysinutee.com