Sõltuvusnõustamine

 

Sõltuvusprobleemiga isikutele ja nende lähedastele vaimset tervist ja töövõimet toetav
nõustamine. Sõltuvuse tekkimine on pikem protsess. Mida varem sekkuda, seda vähem kogete negatiivseid tagajärgi. Sõltuvusnõustamine pakub tuge neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda või sõltuvust kontrolli alla saada. Nõustaja aitab teil leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et saaksite parandada oma toimetulekut ja suudaksite rohkem keskenduda töö leidmisele ja/või hoidmisele. Koos nõustajaga analüüsite põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leiate uusi
väljavaateid ja lahendusi tulevikuks. Nõustaja abistab ka ravi- ja muude toetusvõimaluste kaardistamisel.

 

Sõltuvusnõustaja poole tasub muuhulgas pöörduda, kui tunnete, et mõni allpool esitatud väidetest
kirjeldab teie olukorda.

  • te ei tegele enam nende asjadega, mis varem huvi pakkusid
  • vaatamata soovile, ei suuda te oma käitumist muuta, kui püüate sõltuvuskäitumisest loobuda, olete rahutu, ärrituv ning tunnete end halvasti
  • sõltuvuskäitumine on viisiks põgeneda probleemide eest või leevendada abituse, süü- või ärevuse tundeid
  • lähedased on öelnud, et nad tunnevad te pärast muret ja/või valetate lähedastele oma käitumise kohta

 

Nõustamine on tulemuslikum kui teil on endal tugev soov ja motivatsioon olukorda muuta. Kaassõltlane on kui patoloogilise sõltuvuse käes kannatav inimene, kes vajab oma normaalse elu tagasisaamiseks abi. Sõltuvusest vabanemiseks pakume nõustamist ja tuge, mille eesmärgiks on leida nii inimese probleemsed jooned kui ka tema ressursid.

 

Kaassõltuvusest vabanemise nõustamine koosneb inimese eluloo ja –korralduse ning suhete tundmaõppimisest, sümptomite
tuvastamisest ja haigusliku käitumise tunnistamisest. Nõustamisel jagatakse vajalikke suhtlemisoskusi ja aidatakse sättida oma tundeelu. See on mõeldud neile lähedastele, kes elavad praegu ja/või on elanud psühhotroopsete ainete väärkasutajate
läheduses ja/või kes soovivad vabaneda sõltuvustest tekitatud pingest ning soovivad korrastada oma suhte sõltlasega.

 

Nõustamise eesmärgiks on äratada ja leida tema ressursid ning suunata need taastumisse. Halbade isikuomaduste ja käitumistavade tunnistamine ning neist sammhaaval, päev korraga loobumine viib lõpuks tegelike iseloomujoonteni jõudmiseni ja nende omaksvõtmiseni. See kõik toimub selle nimel, et ühel päeval suudaksid SA ennast peeglist vaadata ja olles tänulik käidud teele. Selleni jõudmine nõuab palju tööd ja pühendumist ning selle tulemus toob Su ellu värvid tagasi.

 

Nõustamisele registreerimiseks tuleb saata meil aadressil info@mtysinutee.com