Pole suuremat muutust kui Teie elus väga olulise lähedase kaotus. Kaotust on loomulik ja normaalne, kuigi enamik leinavaid inimesi tunnevad, et pärast kaotust pole miski "normaalne". See, kuidas inimesed ja perekonnad surma, leina ja kaotusega toime tulevad, on sama ainulaadne kui sõrmejälg.


Inimese lein hõlmab füüsilisi, psühholoogilisi, sotsiaalseid ja vaimseid komponente. Leinaprotsessi läbimine näitab inimese kohanemist oleviku ja tulevikuga.


Kui olete kaotanud kellegi, keda armastate, ei pea te seda üksi läbi tegema. Nõustaja toimib
"sillana", aidates inimesel leida lahendusi leinaga toime tulekuks.

 

Nõustamisele registreerimiseks tuleb saata meil aadressil info@mtysinutee.com