Psühholoogiline nõustamine

 

Psühholoogiline nõustamine on psühholoogi ja inimese vaheline privaatne kohtumine, kus saab rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone.

Nõustamisel analüüsitakse põhjuseid, mis on keeruliste olukordadeni viinud. See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas ning leida psühholoogi kaasabil lahendusi tulevikuks. Inimese või Tema lähedastele toimetulekut toetavate ja parandavate võtete õpetamine ja nende harjutamine, soovitud muudatuste soodustamine, jälgimine ja kinnistamine ning vajalike lisaressursside selgitamine, olukorra analüüs ja tegevuskava koostamine. Vajadusel teistele teenustele edasisuunamise vajaduse täpsustamine ja korraldamine.

Inimene võib nõustamisele tulla üksi, koos lapse või teise pereliikmega või terve perega.

Nõustamisele registreerimiseks tuleb saata meil aadressil info@mtysinutee.com