Kogemusnõustamine

 

Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase probleemi, puude või tervisehäirega inimese toetust. Kogemusnõustamine on probleemse, puude või tervisehäirega inimese toimetuleku toetamine, motiveerimine, enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja/või tööeluks ja/või töötamise
jätkamiseks.
Nõustamine põhineb sõnumil, et igaüks kannab lahendust oma igapäevaelu probleemidele endaga kaasas ja õige toetus toob lahenduse pinnale. Nõustaja ülesanne ei ole lahendada teise inimese probleeme, vaid pigem aidata inimesel ise lahendust leida. Nõustajad ei ütle teistele, mida nad „peavad” tegema ega anna otsest nõu, vaid aitavad inimestel jõuda lahendusteni kuulamise,
kogemuste jagamise, olemasolevate võimaluste ja ressursside leidmise ning toe pakkumise läbi.
Teenuse sihtrühm on vähenenud töövõimega töötu, õppiv või koondamisteatega tööotsija või töötav inimene. Kogemusnõustamist võivad vajada eelkõige inimesed, kelle tervis on (ootamatult) halvenenud või kes on puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Kogemusnõustamine hõlmab:

 • kogemuslikku emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumist, kogemusnõustaja jagab
  oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla
 • jõustamist ehk võimaluste ja lahenduste leidmist ja inimese suutlikkuse tugevdamist
  korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
 • nõustamist terviseprobleemiga toimetulemiseks;
 • töötamise kogemuse jagamist, inimese julgustamist ja motiveerimist tööd otsima või
  töötamist jätkama
 • vajadusel abivahendi alast nõustamist, sobivate abivahendite soovitamist ning abivahendite
  kasutama õpetamist

Meie meeskonna ja võrgustikus on kogemusnõustajaid, kes nõustavad järgmistel teemadel:

Vaimne tervis

 • depressioon
 • ärevushäire
 • ADHD – hüperaktiivsus- ja tähelepanuhäire
 • sõltuvusprobleemid – alkosõltuvus, rahustisõltuvus
 • söömishäired

Füüsiline tervis

 • pikaajalise füüsilise haigusega või puudega kaasnev psühholoogiline kriis
 • vähk
 • krooniline valu
 • onkoloogilise diagnoosiga inimestele ja nende pereliikmetele
 • lähisuhtevägivalda kogenutele
 • diabeedi diagnoosiga inimestele ja nende pereliikmetele
 • nägemisega seotud pikaajalise ja raske haigusega toimetulek
 • erivajadusega lapse vanematele ja pereliikmetele;
 • raske füüsilise haigusega pereliikme toetamine, hooldamine, kaotamine

Elukriisid

 • lein
 • suured kaotused
 • lapse kaotamine
 • läbipõlemine
 • püsistress
 • pikaajaline töötus
 • elukutsevahetus või soov teada saad, mis on sinu jaoks sinu Elu Töö ja kuidas selleni jõuda
 • lahutus
 • rasked suhted
 • noorte probleemid, sh tõrjutus, kiusamine, üksindus, ülekoormus, ülepinge, liiga kõrged

ootused ja tõrjutus – sh erivajaduse, ,,erilisuse” tõttu ning rahvuslik tõrjutus
–sulandumisraskused

 • pikaajaline üksindu kriis ehk raske, ahistav, kurnav periood elus

 

 


Vajadusel leiame Sulle või Sinu olukorrale sobiva nõustaja !!!

 

Nõustamisele registreerimiseks tuleb saata meil aadressil info@mtysinutee.com